• Päivämäärä: 08-10-2014
  • Arvostelija: Nilla Hansson
  • Media: Radio Vega Åboland
  • Kirja: Emil och hans brigg
  • Kirjailia: Gustav Wickström

Under allmogeseglationens sista årtionden var sexton skutor registerade enbart i Korpo! En av dem var briggen Hermo och om den har pensionerade läkaren Gustav Wickström skrivit boken "Emil och hans brigg".

Livslångt forskande

När Gustav Wickström som liten pojke fick höra om ett segelfartyg som hade byggts på samma plats där familjens båthus står idag, väcktes en nyfikenhet som har varat hela livet. Gustav måste helt enkelt få veta mer om briggen Hermo och dess kapten Emil Michelsson-Granit. Det ena födde det andra och efter många år av forskning i Åbo Landskapsarkiv och Sjöhistoriska Institutets arkiv, Allan Gustafssons och J.M. Granits anteckningar och många intervjuer av folk med kunskap om bygdeseglationen satte sig Gustav Wickström och skrev en bok om det hela!Alexandras livfulla berättande

Boken "Emil och hans brigg" är en värdefull "avhandling" om en viktig period i sjöfartshistorien, en bit Korpohistoria, men också en lättillgänglig skönlitterär berättelse berättad med kaptenskan Alexandra Böckermans mun. Och det är mycket Gustav Wickström galant smyger in i den livligt alerta Alexandras beskrivningar: Läsaren får ta del av livet om ombord med allt vad det innebar och i Alexandras insiktsfulla och levande berättelser smyger Gustav Wickström in en rejäl dos av dåtida sjömans- och skeppsvokabulär och tidsanda. Dessutom har han försett boken med faktarutor angående Hermo, dess kapten, och allehanda för seglationen relevanta uppgifter. Boken som är utformad som en miniatyr av en skeppartavla innehåller också en hel del intressanta bilder.Lyssna på radioprogrammet:

http://svenska.yle.fi/artikel/2014/10/08/korpobriggen-hermo