• Päivämäärä: 15-12-2009
  • Arvostelija: Tim Johansson
  • Media: Hufvudstadsbladet
  • Kirja: Dödlig seglats - En skildring av segelfartyget Penangs sista resa till Australien
  • Kirjailia: Karl Olof Karlsson

Ingen blir utan när Hbl-kulturen väljer bokklappar.
(Litorales kommentar: Hbl:s recensenter valde sina favoriter. En av dessa var Dödlig seglats)

Karl-Olof Karlsson: Dödlig seglats, Litorale. Karl Viktor Karlsson var befälhavare på tremastade barken Penang i åländska Gustaf Eriksons flotta. Karl Viktors son Karl-Olof skildrar vardagen under de sista segelfartygens tid med hjälp av sin fars brevväxling. Titeln anger tragiken, innehållet är ändå mer än bara en förlisningshistoria. Till alla dem som haft sjömän i släkten.