• Päivämäärä: 13-06-2006
  • Arvostelija: Gunnar Hård
  • Media: Vasabladet
  • Kirja: De tysta skotten i Kvarken (andra tryckningen)
  • Kirjailia: Mary-Ann Gröhn

Vår historia har skrivits av infanterister. Bland annat förlaget Litorale visar med sina böcker att vår historia inte är främst skogarnas utan kusternas historia. Ocksåp virket måste ut till kusterna! Fortsättning följer, förhoppningsvis. En bok för den som är intresserad av vår närhistoria.