• Päivämäärä: 05-01-2003
  • Arvostelija: Eva Wörlund
  • Media: Hufvudstadsbladet
  • Kirja: Minns du 30-talet, Theresa?
  • Kirjailia: Dorrit von Fieandt

En stund med Dorrit von Fieandt, keramiker och författare.