• Päivämäärä: 16-11-2002
  • Arvostelija: EG.
  • Media: Borgåbladet
  • Kirja: Tyrrhensk kust
  • Kirjailia: Christoffer H. Ericsson

"Ändå framstår den inte som någotn klatschig populärvetenskaplig skrift och riktar sig därför till en tämligen begränsad läsekrets.

Men författarens gedigna kunskap och klara helhetssyn över ne historisk era som sällan längre behandlats i skrift gör Tyrrhensk kust till en bok som ger den historiskt intresserade många angenäma läsestunder."