• Päivämäärä: 07-04-1995
  • Arvostelija: Annika Hällsten
  • Media: Hufvudstadsbladet
  • Kirja: 100 unga röster i Europa - En reportagebok av Talking Heads
  • Kirjailia: Stefan Randström

Talking Heads får statens infopris